هولدینگ کسب و کار شهراد

آقای تبلیغات

تمامی کسب و کارهای بزرگ و کوچک از ابتدای شکل گیری نیازمند استفاده از مزایای صنعت چاپ می باشند. این صنعت گسترده با ده ها حالت گوناگون از قبیل افست، دیجیتال، حرارتی، سیلک، تامپو و غیره می تواند با انتقال ملموس و فیزیکی محتوا که مخاطب قادر به لمس آن می باشد، به عنوان راهکاری کارگشا در خدمت شما باشد. گروه مستر اد ( آقای تبلیغات ) با در اختیار داشتن به روزترین امکانات و تجهیزات روز این حوزه و نیز همکاران کارکشته ی خود با بیش از 2000 مورد کالا در 14 سرفصل و 82 گروه آماده ی پاسخ گویی به اصلی ترین نیاز کسب و کار شما می باشد.