هولدینگ کسب و کار شهراد

کارن

هر آن چیزی که به صورت محدود در دنیای فیزیکی پیش روی چشمان ماست، می تواند در دنیای مجازی بسیار بزرگتر، پر محتواتر و بیشتر در اختیار ما قرار بگیرد. کارت ویزیت هوشمند و بهره گیری از کد QR برای اتصال دنیای فیزیکی به دنیای دیجیتال دقیقا همان حلقه مفقوده ای است که سالها کسب و کارهای مختلف به دنبال آن بودند. ما در کارن توانسته ایم این پل ارتباطی را با شرایط متفاوتی بازتعریف کنیم.