هولدینگ کسب و کار شهراد

پِش

از آن جایی که بر اساس اصول تبلیغات و نظر صاحبین مشاغل مهمترین مرحله در فرایند اجرایی سفارشات رسانه ها و ابزارهای چاپی تبلیغاتی مکتوب، توزیع و تحویل آن ها می باشد، ما با ارائه ی ضمانت های لازم در گروه ” پش ” با اتکا به بیش از یک دهه فعالیت بی وقفه و اطمینان از نیروهای متعهد و آموزش دیده، ناظران سختگیر اجرایی، وجود نقشه های دقیق چند لایه ی شهری GIS ، امکانات و تجهیزات تخصصی و ده ها مزیت ویژه آماده ارائه خدمت به صاحبین و مدیران مشاغل گرامی هستیم.