هولدینگ کسب و کار شهراد

ورارو

با توجه به افزایش فزاینده ی استفاده از گوشی های هوشمند و تغییر سبک زندگی مردم در حوزه ی تکنولوژی پیش بینی شده است در سال های آینده بیشترین تاثیر گذاری در رفتار مصرف کننده از طریق تکنولوژی واقعیت مجازی و افزوده رقم خواهد خورد. مردم به زودی خیلی آسان می توانند با گوشی خود در یک کاتالوگ چاپی فیلم مشاهده کنند، پیش از خرید هر محصولی آنرا در محیط مد نظر قرار داده و رنگ های مختلف آن را به آسانی با محیط تطبیق دهند. هزاران کاربرد این تکنولوژی جدید بیش از همه در دنیای کسب و کار قابل استفاده خواهد بود. گروه ورارو با برداشتن مرزهای میان دنیای واقعی و مجازی جهت ایجاد تفاوت و خلاقیت در انتقال پیام شما به مخاطبان آماده ی ارائه ی خدمت می باشد.