هولدینگ کسب و کار شهراد

ثبت رو

تا زمانی که افراد شناسنامه ندارند، عملا هویتی رسمی و قانونی نیز نخواهد داشت. در محیط کسب و کار نیز تا زمانی که شما مراحل قانونی ثبت برند خود را انجام ندهید عملا هیچ حق مالکیتی روی برند خود نخواهید داشت و چه بسیار هستند افرادی که پس از سالها فعالیت و انجام هزینه های بسیار برند تجاری خود را از دست می دهند. با علم به اهمیت این موضوع اساسی کارشناسان با تجربه و متخصص ثبت رو در تمامی مراحل اجرای این مهم کنار شما خواهند بود تا هویت کسب و کارتان را به نام خود ثبت نموده و مالکیت آن را دراختیار بگیرید.